!

ТОВ 'МІКРОНКЕПІТАЛ' ТОВ «МІКРОНКЕПІТАЛ» є членом «Професійної Асоціації учасників Ринків капіталу та Деривативів (ПАРД) – професійного об’єднання на фондовому ринку України».

Новини


Правовий комітет ПАРД затвердив Висновок «Щодо оподаткування акцизним податком акцій корпоративних інвестиційних фондів»

 

Висновок Правового комітету ПАРД

«Щодо оподаткування акцизним податком акцій корпоративних інвестиційних фондів»

 

Відповідно до абз. 3 пп. 212.1.9 п. 212.1 статті 212 Податкового кодексу України не є платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами фізичні або юридичні особи - резиденти або нерезиденти (в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з відчуження акцій, ощадних (депозитних) сертифікатів, акцій приватних акціонерних товариств, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, цінних паперів, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, емітованих нерезидентами. Редакція пункту чинна з 01.01.2014 року.

Перелік операцій з цінними паперами, що не підлягають оподаткуванню акцизним податком визначено пунктом 213.2 ПКУ.

 

В той же час, з набранням чинності з 01.01.2014р. новим Законом «Про інститути спільного інвестування» акції корпоративного інвестиційного фонду (далі – акції КІФ) виділено в окремий вид цінних паперів.

Так, відповідно до пп. г) пункту 5 статті 3  Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» акції КІФ визначено окремим видом цінних паперів, не пов’язаним з акціями акціонерних товариств. Також Закон доповнено новою статтею 6-1 «Акції корпоративного інвестиційного фонду», відповідно до якої особливості емісії, обігу, обліку та погашення акцій корпоративного інвестиційного фонду визначаються законодавством про інститути спільного інвестування. Крім того, хоча КІФ і створюється в формі акціонерного товариства, проте дія Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюється на акціонерні товариства, які створені, діють та припиняються відповідно до законодавства про інститути спільного інвестування.

 

Враховуючи те, що акції КІФ як самостійний вид цінних паперів не внесені пунктом 213.2 ПКУ до переліку виключень, то операції з їх відчуження як і всі інші операції, що не потрапили під виключення, повинні оподатковуватися особливим податком на операції з відчуження цінних паперів.

Джерело http://www.pard.ua/news/pard_news/2014-06-06-16%253A14

Про компанію

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКРОНКЕПІТАЛ"
(Код за ЄДРПОУ 35201415)
Торговець цінними паперами та Депозитарна установа у Києві

Контакти

Україна, 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд.16-22
Тел./факс (099) 095-75-05