!

ТОВ 'МІКРОНКЕПІТАЛ' ТОВ «МІКРОНКЕПІТАЛ» є членом «Професійної Асоціації учасників Ринків капіталу та Деривативів (ПАРД) – професійного об’єднання на фондовому ринку України».

Новини


До уваги членів об’єднаної Асоціації ПАРД/АФП: нові консультації з бази податкових знань!

Як оподатковуються ПДФО доходи у вигляді інвестиційного прибутку (продаж ЦП), отримані ФО після 01.07.2014?

 

До якого контролюючого органу податковий агент подає Декларацію з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами і сплачує особливий податок?

 

Хто повинен подавати декларацію з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами?

 

Чи є об'єктом оподаткування особливим податком операції з видачі, передачі та погашення векселів?

 

Який з учасників операцій з відчуження/придбання цінних паперів за договорами доручення (комісії) повинен нарахувати, утримати та перерахувати до бюджету суми особливого податку: власники цінних паперів, посередники чи покупці?

 

Чи зобов'язані банківські установи надсилати органам доходів і зборів  повідомлення про відкриття/закриття рахунків нерезидента у цінних паперах та чи повинні такі нерезиденти стати на облік в органах доходів і зборів?

 

Чи застосовується відповідальність за неподання податкової декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами за I - III квартали 2013 року?

 

Що є підтвердженням включення цінних паперів (фінансових інструментів) до біржового реєстру з метою застосування ставки особливого податку в розмірі 0,1 відсотка?

 

Як платники особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами можуть задекларувати податкові зобов'язання за звітні періоди 2013 року, якщо ними у I та II кварталах не використано право на подання запропонованої Міндоходів форми декларації з цього податку?

 

Чи є платником особливого податку емітент акцій при їх первинному розміщенні, викупі та повторному їх продажу?

 

Чи застосовується ставка особливого податку в розмірі 0 відсотків до операцій з продажу на фондовій біржі цінних паперів, якщо на дату їх продажу біржовий курс не визначався?

 

Чи вважається податковим агентом торговець цінними паперами, якщо він є посередником при здійсненні операцій з відчуження цінних паперів, але сторони договору розраховуються між собою без участі такого торговця?

 

Чи оподатковуються особливим податком операції емітента цінних паперів інститутів спільного інвестування закритого типу?

 

З якого звітного (податкового) періоду платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами використовується декларація, форма якої затверджена наказом Міндоходів від 19.07.2013 N 288?

 

Чи має право платник податку при продажу цінних паперів (корпоративних прав) врахувати витрати на їх придбання, якщо витрати на придбання таких цінних паперів були вилучені зі складу від'ємного значення фінансового результату за операціями з цінними паперами станом на 01.01.2013 на підставі наказу ДПС України від 21.12.2012 N 1160?

 

Яким чином визначається база оподаткування ПДФО із сум доходу, отриманого ФО від продажу векселю?

 

Чи відображаються у податковій декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами суми операцій з відчуження акцій, ощадних (депозитних) сертифікатів, акцій приватних акціонерних товариств, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, цінних паперів, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, емітованих нерезидентами?

 

Як заповнюються додатки до Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами: окремий додаток на кожний укладений договір/контракт або один додаток на всі укладені однотипні договори/контракти?

 

Як заповнюються колонки 8, 9, 10 та 11 додатків Д1, Д2 до Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами?

 

Джерело http://www.pard.ua/news/pard_news/2014-06-05-10%253A47

Про компанію

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКРОНКЕПІТАЛ"
(Код за ЄДРПОУ 35201415)
Торговець цінними паперами та Депозитарна установа у Києві

Контакти

Україна, 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд.16-22
Тел./факс (099) 095-75-05