!

ТОВ 'МІКРОНКЕПІТАЛ' ТОВ «МІКРОНКЕПІТАЛ» є членом «Професійної Асоціації учасників Ринків капіталу та Деривативів (ПАРД) – професійного об’єднання на фондовому ринку України».

Новини


ДО УВАГИ ДЕПОНЕНТІВ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ТОВ «МІКРОНКЕПІТАЛ» !

ДО УВАГИ ДЕПОНЕНТІВ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ТОВ «МІКРОНКЕПІТАЛ» !

Депозитарна установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКРОНКЕПІТАЛ»,
повідомляє про те, що Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі –
НКЦПФР) № 148 від 07.03.2017 року «Щодо порядку направлення акціонерним товариством
повідомлень акціонерам через депозитарну систему України» (надалі – Рішення №148), визначена
послідовність дій учасників депозитарної системи для забезпечення направлення повідомлень
акціонерам через депозитарну систему України, а також необхідні дії для приведення депозитарними
установами своєї діяльності у відповідність до законодавства.


Зокрема, Рішенням №148 внесені зміни до Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних
паперах (надалі – договір), затверджених рішенням НКЦПФР №1412 від 06.08.2013 року, у відповідність
з якими мають бути приведені договори, укладені між депозитарними установами та депонентами до
набрання чинності Рішення №148.


У зв’язку з вищевикладеним, повідомляємо наступне, для приведенням діючих договорів у відповідність
до законодавства Вам необхідно звернутися до Депозитарної установи ТОВ «МІКРОНКЕПІТАЛ» за
адресою: м. Дніпро, вул. Симиренківська, буд. 4 А, кімн. 301, 302, та підписати відповідну додаткову
угоду до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.


Телефон: +38 (056) 732-05- 71


E-mail: microncapital@optima.com.ua

Джерело microncapital.dp.ua

Про компанію

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКРОНКЕПІТАЛ"
(Код за ЄДРПОУ 35201415)
Торговець цінними паперами та Депозитарна установа у Києві

Контакти

Україна, 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд.16-22
Тел./факс (099) 095-75-05