!

ТОВ 'МІКРОНКЕПІТАЛ' ТОВ «МІКРОНКЕПІТАЛ» є членом «Професійної Асоціації учасників Ринків капіталу та Деривативів (ПАРД) – професійного об’єднання на фондовому ринку України».

Новини


Представники ПАРД/АФП та Державної фіскальної служби досягли порозуміння з більшості проблемних питань

12 червня у День працівника фондового ринку відбулась робоча зустріч представників об’єднаної асоціації ПАРД/АФП та новоствореної Державної фіскальної служби України.

 

ПАРД/АФП представляли члени Ради Дмитро Тарабакін, Dragon Capital; Сергій Оксанич, КІНТО; Юрій Яковенко, Івекс-Капітал, а також Президент ПАРД Олексій Кий; Голова Експертної ради ПАРД/АФП з питань оподаткування, обліку та фінансової звітності Сергій Москвін, члени Експертної ради Анатолій Федоренко та Олег Кукоба.

У робочій зустрічі взяли участь Голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус, помічник Голови ДФСУ Володимир Котенко, Директор Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування Міністерства доходів і зборів України Неля Привалова, член НКЦПФР Анатолій Амелін та інші.

У підсумку присутні досягли таких результатів:

1. В Узагальнюючій податковій консультації щодо трансфертного ціноутворення по суті будуть враховані пропозиції АФП/ПАРД, що містяться у листі 0572/126-1 від 22 травня 2014 р., а саме:

під час визначення вартісного критерію для цілей трансфертного ціноутворення професійним торговцем цінними паперами не враховуватиметься вартість цінних паперів за договорами, укладеними в інтересах клієнта в межах брокерської діяльності, а також суми коштів, отриманих торговцем від клієнта для здійснення в інтересах останнього операцій з цінними паперами, та коштів, отриманих на користь клієнта від відчуження його цінних паперів.

2. В Узагальнюючій податковій консультації щодо відображення у податковому обліку суми переоцінки балансової вартості цінних паперів, здійсненої платником податку за стандартами бухгалтерському обліку буде дана відповідь:

сума збільшення або зменшення балансової вартості цінних паперів у податковому обліку платника податку не відображається.

3. В Узагальнюючій податковій консультації щодо визначення податкового агента при виплаті дивідендів через депозитарні установи будуть враховані пропозиції АФП/ПАРД, що містяться у листі 0574/129-1 від 22 травня 2014 р.:

податковим агентом при виплаті дивідендів  акціонерам - фізичним особам є емітент акцій, який сплачує податок до/або одночасно з перерахуванням дивідендів депозитарній установі.

4. З питань оподаткування особливим податком операцій з інвестиційними сертифікатами виникла певна дискусія, однак, враховуючи те, що у листі Державної податкової служби України від 21.02.2013 р. N 2704/6/15-1415-13 вже дано роз’яснення: «відповідно до пп. 213.2.3 п. 213.2 ст. 213 Кодексу не підлягають оподаткуванню операції зінвестиційними сертифікатами, незалежно відвиду таких операцій», питання було знято з порядку денного.

5. Стосовно перешкод для повернення надміру сплаченого податку на доходи фізичних осіб приватним інвесторам за результатами річного декларування сторони не дійшли згоди, однак домовились продовжити роботу над пошуком розв’язання проблеми. На думку представників ДФСУ, оскільки у Податковому кодексі України є пункт 43.3[1], який не передбачає подання заяви на повернення надміру сплаченого податку, такі заяви і не приймають місцеві податкові органи. Між тим, беззаперечно, що надміру сплачені податки на доходи фізичних осіб повинні якимось чином повертатись приватним інвесторам.

6. Сторони домовились вирішити всі проблеми, пов’язані з наслідками дій місцевих податкових органів, які мали місце протягом останніх років, за результатами яких торговців цінними паперами звинувачували у масових однотипних порушеннях податкового законодавства, приховуванні доходів у величезних сумах та несплаті податку на прибуток підприємств через необґрунтовані та  надумані  підстави.

7. Сторони також обмінялись думками стосовно можливих змін до Податкового кодексу України:

- необхідності усунення негативного впливу акцизного податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами на формування інвестиційного клімату;

- повернення оподаткування операцій професійних торговців цінними паперами з торгівлі цінними паперами до загального порядку оподаткування;

- намагання скасувати особливий порядок оподаткування операцій з активами інститутів спільного інвестування.

[1] 43.3. Обов'язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов'язання є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.

 

Джерело http://www.pard.ua/news/pard_news/2014-06-13-14%253A33

Про компанію

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКРОНКЕПІТАЛ"
(Код за ЄДРПОУ 35201415)
Торговець цінними паперами та Депозитарна установа у Києві

Контакти

Україна, 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд.16-22
Тел./факс (099) 095-75-05