!

ТОВ 'МІКРОНКЕПІТАЛ' ТОВ «МІКРОНКЕПІТАЛ» є членом «Професійної Асоціації учасників Ринків капіталу та Деривативів (ПАРД) – професійного об’єднання на фондовому ринку України».

Новини


Комісія вносить зміни до положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках

НКЦПФР рішенням від 29.04.2014 року № 577 внесла зміни до Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 липня 2012 року № 996, виклавши його в новій редакції

 

Відповідно до нової редакції Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку Служба внутрішнього аудиту (контролю) професійного учасника створюється вищим органом управління або наглядовою радою шляхом утворення у складі професійного учасника структурного підрозділу або визначення окремої посадової особи для проведення внутрішнього аудиту (контролю).

Служба внутрішнього аудиту (контролю) професійного учасника підпорядковується наглядовій раді, а у разі, якщо законодавством не вимагається обов'язкове утворення наглядової ради, - вищому органу управління професійного учасника, та звітує перед ними.

Структурний підрозділ служби внутрішнього аудиту (контролю) організаційно не залежить від інших підрозділів професійного учасника.

Посадова особа служби внутрішнього аудиту (контролю) (крім Центрального депозитарію цінних паперів) визначається з числа посадових осіб професійного учасника фондового ринку.

Структурний підрозділ служби внутрішнього аудиту (контролю) утворюється у кількості не менше двох працівників професійного учасника, із складу яких призначається керівник.

Працівником структурного підрозділу, посадовою особою служби внутрішнього аудиту (контролю) професійного учасника не може бути призначена особа, яка:

має судимість за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не зняту або не погашену в установленому законом порядку;

за вироком суду, який набрав законної сили, позбавлена права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю;

виконує обов'язки працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;

є головою виконавчого органу;

є головним бухгалтером.

Зауважимо, що в процесі підготовки проекту вказаного рішення ПАРД та АФП надавали свої пропозиції та зауваження, зокрема, Асоціації наголошували на недоцільності обмеження кола посадових осіб, з числа яких може бути призначена окрема посадова особа служби внутрішнього аудиту (контролю) (стосовно голови виконавчого органу та головного бухгалтера).

Крім того, Асоціації пропонували не поширювати на особу, що тимчасово виконує обов’язки служби внутрішнього аудиту вимогу щодо наявності у такої особи статусу «посадової особи» та, враховуючи тимчасовий характер виконання обов’язків такою особою, інші вимоги, що застосовуються до окремої посадової особи служби внутрішнього аудиту (контролю).

Нажаль, вказані пропозиції не були враховані розробником проекту.

 

Професійні учасники фондового ринку повинні привести свою діяльність у відповідність до вимог цього рішення протягом двох місяців після набрання ним чинності.

Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нормативно-правовий акт готується до опублікування у Офіційному віснику України № 46 від 17.06.2014 року.

 

Джерело http://www.pard.ua/news/pard_news/2014-06-12-11%253A29

Про компанію

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКРОНКЕПІТАЛ"
(Код за ЄДРПОУ 35201415)
Торговець цінними паперами та Депозитарна установа у Києві

Контакти

Україна, 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд.16-22
Тел./факс (099) 095-75-05